Judo Klub Kvarner djeluje na području grada Rijeka i Općine Viškovo, sa osnovnim ciljem učenja, i promicanje judo kod mladih i odraslih. U klubu djeluje judo škola čiji rad je organiziran kroz tri grupe.

Promotivni video

Judo citat

Judo je put ka najefikasnijem korištenju fizičke i duhovne snage. Judo trening napada i odbrane oplemenjuje vaša tijela i duše i pomaže vam da duhovni dio judoa ugradite u sebe kao dio vašeg bića. Na taj način vi ste u mogućnosti da se usavršite i date svoj doprinos svijetu. To je konačni cilj judoa.

Jigoro Kano